Calculatorul te poate ajuta să afli ce câștiguri poți realiza în anul curent, comparativ cu anul anterior. Pentru o calculare mai corectă, vă punem la dispoziție un istoric al prețurilor pentru: Grâu, Porumb, Floarea-soarelui, Rapiță, Soia
Valută
RON/EUR 2019 *1
RON/EUR 2020 (estimat) *2
 
2019
2020
Preț/Unități
Preț 2019
Cantitate vândută
Preț estimat 2020
Cantitate estimată
Unitate
EUR/tonă metrică
tonă metrică
EUR/tonă metrică
tonă metrică